Zwak werkwoord
Ik hoor
jij hoorde
wij hebben gehoord

Sterk werkwoord
ik loop
jij liep
wij hebben gelopen

Zeer Extreem Sterk Werkwoord
Ik kook
jij keek
we hebben gekokt

Zeer bijzonder werkwoord
Ik muziek
jij muziekt
we hebben muzak